Троянско участие в конференция по проект „Ключът – Разработване на методология за обучение на млади възрастни”

От 18 до 21 август в град Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Ключът – Разработване на методология за обучение на млади възрастни” по КД2 на Програма „Eразъм+”, която бе организирана от Институт „Перспективи“ с председател Ахмед Куитов. На конференцията взеха участие над 60 души от 3 континента от държави като Франция, Белгия, Австрия, Финландия, Португалия, Испания, Хърватия, Словения, Турция, Румъния, Индия, Азербейджан, Русия, Нигерия, Мароко, Eгипет и от България..

Българските представители, които също взеха дейно участие в конференцията, бяха от различни образователни институции в България. Имаше и троянско участие в лицето на Христо Костов, като студент по История във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Младият историк представи своята позиция, че една подобна международна конференция за обмен на опит между младите хора от различни държави има важно значение и че тя служи, като един пример как младите хора да се научат на екипна работа в колектив. Една такава практика помага и за взаимодействие на добрите модели за съдействие и подобряване начина на преподаване.

Освен деловата част от семинара в програмата на младите участници, беше предвидена и развлекателна програма а именно посещение на културните забележителности на град Свищов и разходка по Дунава. Най-ползотворната страна на едно подобно събитие е създаването на нови контакти между младите хора от различни държави, които прерастват и в приятелства за цял живот.

---

По информация на Христо Костов

Споделяне