Временна организация за движение по ул. „Г. С. Раковски“ във връзка с обособяване на паркоместа

Част от ул. „Г. С. Раковски“ Част от ул. „Г. С. Раковски“ Снимка: Google maps

Във връзка със започване на дейности по изграждане на обект: „Реконструкция участък от ул. „Г. С. Раковски“ и обособяване на паркоместа, гр. Троян“, с възложител Община Троян, информираме заинтересованите граждани, че от 07.09.2022 год. ще бъде въведена временна организация за движение. Улицата ще бъде затваряна за преминаване на автомобили поетапно, а движението ще се насочва към преките прилежащи улици и участъците, в които не се работи.

Първият участък, в който ще се работи, е от кръстовището с ул. „Димитър Икономов - Димитриката“ до кръстовището с ул. „Станка Исикийска“. Обходните маршрути и затвореният участък ще бъдат обозначени със знаци.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

---

Източник: Община Троян

Споделяне