Община Троян подготвя парламентарните избори

За поредните парламентарни избори със заповед на Кмета е определен екип по организационно-техническата подготовка. На територията на общината има 62 секции, от които две са в болниците. Една подвижна СИК ще обслужва хора в неравностойно положение. В 42 от всичките 62 СИК ще се проведе машинно гласуване, стана ясно на месечната пресконференция на кмета Донка Михайлова, която бе в новооткрития Център за социални услуги.

Предварителните избирателни списъци са на местата, определени за обявяването им, и са качени на интернет страницата на общината. Създадена е организация по прием на заявления за гласуване в изборите - крайната дата за подаване на заявления е 17.09.2022 г. На интернет страницата на общината са публикувани съобщения за подаване на заявления за гласуване в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., както и приложенията към тях.

По традиция кметът на общината е провела консултации за съставите на СИК/ПСИК с парламентарно представените партии и коалиции, с единодушие са разпределили ръководството и съставите на СИК/ПСИК. Към 01.09.2022 г. РИК-Ловеч е назначил съставите на СИК/ПСИК. Троян е сред малкото общини, в които се постига такъв консенсус, на други места има доста проблеми, твърдят запознати.

На 19 и 20.09.2022 г. по предварително утвърден график от РИК-Ловеч за жителите на Община Троян ще бъдат проведени демонстрационни пробни гласувания, за разясняване на избирателите за начина на гласуване със Специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) с инсталирана демоверсия с бюлетина за гласуване.

Община Троян е осигурила всички необходими канцеларски материали и копирни машини, необходими в секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите.

Съгласно писмо от областен управител – Ловеч относно непоследователност при цифровата номерация на секциите, което се е случило назад във времето при закриване и преобразуване на секции, Община Троян е преномерирала част от избирателните секции, както следва:

Споделяне

Галерия със снимки