Община Троян отделя 80 000 лв. за почистване на речни корита

Почистване на речни корита в община Троян Почистване на речни корита в община Троян Снимки: Община Троян

Тема, която стана болезнено актуална след трагедията в Карловските села, е почистването на речните корита. За настоящата бюджетна година Община Троян е предвидила 80 000 лева за почистване на речните корита в няколко участъка на територията на общината, определени като проблемни след оглед, направен от експерти от междуведомствена комисия, с участието на Община Троян, Басейнова дирекция Дунавски район, ДГС, РИОСВ и РД“ПБЗН“. След проведена, съгласно законовите изисквания, обществена поръчка, на 15 септември 2022 г. беше сключен  договор с фирма „Диел Трейд“, гр. София, за извършване на необходимите дейности. Предвидените за почистване участъци са 5 - два в село Орешак, два в град Троян и един в село Балканец, като основният фокус на дейностите е в с. Орешак.

Първият, предвиден за почистване участък в селото, е при моста в района на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, а вторият - при моста за махала Баба Стана. В описаните участъци беше почистена около 12 000 кв.м  дървесна и храстовидна растителност, като впоследствие добитата дървесина беше предоставена на кметствата в Орешак и Черни Осъм и на Дома за хора с увреждания в село Дълбок дол.

Посредством тежка техника са почистени наносните острови и е подобрена проводимостта  на речното корито.

Два са участъците от речното корито, които подлежат на почистване в Троян - коритото на река Попишка, в района между Службата за Пожарна безопасност и НУПИ „Проф. Венко Колев“ и при бензиностанция „Лукойл“. На първата локация вече бяха почистени около 1200 кв. м дървесна и храстовидна растителност, а на втората, в най-кратки срокове, ще бъде премахнато опасно дърво по предписание на „Басейнова дирекция - Дунавски район“.

Очаква се всички предвидени дейности да приключат до 21.10.2022 г.

Бел. ред.: Повече снимки, предоставени от Община Троян, вижте във фотогалерията по-долу!

Споделяне