Среща между местните власти от област Ловеч и представители на “Електрохолд България” ЕООД

На 25.10.2023 г. инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч, инициира среща между местните власти от областта и представители на ръководството на “Електрохолд България” ЕООД.

Г-жа Михайловa постави четири групи проблеми на срещата:

  1. Постоянни и без видими причини прекъсвания на тока.
  2. Неизпълнение на нормативно определените изисквания за поддържане на сервитутите около инфраструктурните съоръжения.
  3. Нереализирани инвестиции, за които е поет ангажимент от “Електрохолд България”.
  4. Комуникационни проблеми между гражданите и дружеството при спирания на тока.

Коментирани бяха проблеми, за които сa информирани общините в отделните населени места на община Троян.

„Имаме активен диалог с ръководството на дружеството и част от проблемите ги решаваме в движение, но в малките населени места проблемите си остават и хората изискват от нас по-бързото им разрешаване“ – каза в заключение г-жа Михайлова.

Споделяне