Двадесетте и едно села в Троянска община ще получат общо 1 160 000 лева за благоустрояване

Кметът на община Троян предлага на общинските съветници 21 села в общината да получават общинско финансиране от 580000 лева за облагородяване на обществените пространства и ремонт на улици. Тези средства ще бъдат прибавени към още 580 000 лв., които бяха планирани в бюджета за 2022 г., но не бяха вложени поради отказ на фирмите-изпълнители да подпишат договори в условията на растящи цени. Средствата са определени съобразно числеността на населението в селата. Обектите за всяко едно от селата са определени след предложения на кметските съвети. Договорите за средствата за 2022 и 2023 г. са подписани и изпълнението им ще започне с настъпващата пролет.

Предложението ще бъде обсъждано на заседание на Общинския съвет в четвъртък, 23-ти февруари.

Споделяне