Проведена бе среща с политическите партии и коалиции във връзка с предстоящите избори

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г. със Заповед № 122 от 09.02.2023 г. на кмета на Община Троян са образувани 62 броя СИК/ПСИК на територията на общината. Съставите на СИК са в състав 7 и 9 членове, определени с Решение на Районната избирателна комисия – Ловеч.

На 17.02.2023 г.кметът на община Троян - г-жа Донка Михайлова, отправи покана до всички парламентарно представени партии и коалиции от 48-то Народно събрание за провеждане на консултация за попълване съставите на СИК/ПСИК. Съобщението бе публикувано както на сайта на общината, така и във вестник Троян 21.

На 22.02.2023 г. от 14,00 ч. г-жа Донка Михайлова проведе консултация с парламентарно представените партии и коалиции от 48-то Народно събрание за попълване съставите на Секционните комисии на територията на Община Троян. С Решение № 24-НС от 17.02.2023 г. на Районната избирателна комисия бяха разпределени броят на членовете за всяка партия и коалиция, както и ръководството за съставите на СИК.

На консултацията присъстваха всички партии и коалиции, които са парламентарно представени. Кметът на общината предложи на присъстващите първоначално да се разпредели ръководството на СИК, след което да се разпределят и останалите членове до окончателното попълване на съставите.

Без възражения, представителите на партиите и коалициите, присъстващи на консултацията, единодушно приеха предложението на кмета на общината и попълниха съставите на СИК.

---

Община Троян

Споделяне