Община Троян с проект за реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“

Община Троян с проект за реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“ Снимка: Google Maps

В изпълнение на Капиталовата програма на Община Троян за 2019 г. и с цел разрешаване на дългогодишния проблем, свързан с отвеждане на отпадните води по улица „Васил Спасов“, общинската администрация проведе процедура по Закона за обществените поръчки. Избран е изпълнител – проектант „Атанаска Найденова“ ЕООД, гр. Ямбол и в края на месец април е сключен договор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“ - проект.

Реконструкцията на канализацията по улица „Васил Спасов“ е разделена на 2 клона. Първият клон е с дължина 109,2 метра, като започва от съществуващата шахта на улица „Васил Левски“ до съществуваща шахта на улица „Васил Спасов“. Предвидените в проекта тръби са полипропиленови, с диаметър ф 315. Този канализационен клон ще се заусти в съществуващия колектор на улица „Васил Левски“. Предстои да се изградят 3 нови шахти, от бетонови елементи, и шест нови дъждоприемни решетки. Вторият клон е с дължина 33,4 метра отново с полипропиленови тръби ф 315 и ще бъде заустен в съществуващата шахта на колектора по ул. „П. Р.Славейков“.

Споделяне