Спешни мерки и в троянско във връзка с африканската чума по свинете

Спешни мерки и в троянско във връзка с африканската чума по свинете Снимка: Официален сайт на Община Троян - www.troyan.bg

В спешен порядък, на 31 юли Община Троян организира среща с кметовете и кметските наместници на всички населени места от община Троян, с представители на РУ на МВР, гр. Троян и експерти на администрацията по повод заболяването по свинете – Африканска чума. Участие в срещата, водена от кмета Донка Михайлова, взеха инж. Бистра Чолакова, инж. Петко Пенков, Милен Бочев – РУ на МВР гр. Троян, инж. Борис Бояджиев, инж. Николай Хитров, Таня Рогачева - еколог на Община Троян, представител на ОП „Комунални услуги“.

Според получено писмо от Министерство на земеделието, храните и горите и Заповед на Областна администрация Ловеч, следва „да се преустанови отглеждането на свине в обект тип „заден двор“ на територията на община Троян“. Съгласно инструкциите, стопаните, които доброволно пристъпят към умъртвяване на животните, могат да съхраняват само при условие, че „добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути при 70 C, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото“.

Община Троян предприе редица мерки, които включват: информационна среща с кметовете и кметските наместници на всички населени места от община Троян. Експерти на администрацията проведоха среща с всеки кмет и кметски наместник за определяне на места за загробване на животни в селата от община Троян (при необходимост). Разпространени бяха разпореждането от Министерство на земеделието, храните и горите и Заповед на Областна администрация Ловеч до всички населени места на територията на общината, заедно с информационни материали. Община Троян пристъпи към проучване и закупуване на дезинфекционен препарат, който да обезпаразити транспортните средства, които да послужат при нужда. Информиране на всички жители на община Троян. Определена е техника за транспортиране, обезпаразитяване и загробване. Формирана е работна група, която ще координира цялостната дейност по този процес.

„Работим усилено и с надеждата да помогнем на хората да не загубят месото от отглежданите от тях домашни животни“, каза кметът Михайлова на проведената среща.

Прилагаме писмото от Министерство на земеделието, храните и горите и Заповед на Областна администрация Ловеч за информация на всички жители на община Троян.

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне