Община Троян с предложение част от недостроената троянска поликлиника да се превърне в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

Община Троян е поканена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, да подаде предложение за финансиране на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. Очаква се Община Троян да бъде поканена да кандидатства и за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

На последното заседание на Общински съвет-Троян, провело се на 25 юли, общинските съветници приеха предложението на кмета Донка Михайлова за осигуряване на средства за проектирането. Гласувани бяха средства за проектиране на обект „Основен ремонт с преустройство на блок Г на поликлиника в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и Център за грижа за лица с умствена изостаналост“. Екипът на Община Троян вече започна да работи по идеята.

Проектът е отлична възможност за разкриване на нови социални услуги, от които общността има нужда, и за продължаване на работата по недостроената част на поликлиниката в Троян, която от години се амортизира и започва да се руши.

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне