Отпуски в бившия "Лесопласт", искат по-ниска цена за пречистване на водата

"Велде България" АД, Троян "Велде България" АД, Троян

Всички работещи в дървопреработвателното предприятие "Велде" АД са в отпуск за седмица.

Септември е важен за фирмата, тъй като на общинско заседание ще се реши дали тя да плаща по-ниска цена на пречистваната вода. В обосновката си до общинския съвет от фирмата са заявили, че високата цена на тази вода пряко рефлектира върху резултатите.

Според запознати със състоянието на предприятието намеренията на собствениците били през декември да възстановят фазерното производство, което бе спряно преди няколко месеца, а заетите в него отидоха на борсата. Някои вече са намерили нова работа, има и заминали в чужбина.

В последните години "Велде", по-популярно в Троян с предишното наименование "Лесопласт" и още по-отдавнашното "Георги Димитров", е влошило финансовото си състояние, видно от отчетите.

Намаление има както в продажбите, така и в приходите. Не са раздавани дивиденти. Предприятието бе отписано и от фондовата борса.

Споделяне