Становище на Община Троян относно разкопаната ул. "Шипка" от ВиК "Стенето"

По-долу публикуваме становището на Община Троян относно публикацията в Hemus News „Троши се общата пара без съгласуването между институциите”.

През последните години (4-5) програмата за текущ ремонт на Община Троян задължително се съобразява с предвидените реконструкции на водопроводи, изпълнявани от ВиК „Стенето“ ЕООД. В процеса на планиране на участъци, определени за асфалтиране, се провеждат срещи с управителя на ВиК, на които се приоритизират конкретни улици за подмяна на водопровод и текущ ремонт на асфалтовите настилки.

За конкретния случай с разкопаването на част от ул. „Шипка“, в Общинска администрация не е постъпило предложение от ВиК за подмяна на водопровода. В общинска администрация не е постъпвал сигнал за неотложен авариен ремонт, съгласно чл. 14 ал. 3 от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян и график за възстановителните работи.

Следва ВиК „Стенето“ ЕООД да предприеме действия по възстановяване на уличната настилка.

 

Община Троян

Споделяне