Община Троян организира обществено обсъждане на бюджета за 2020 г.

На основание Закона за публичните финанси и във връзка с предстоящото внасяне на проект на бюджета на община Троян за 2020 г. в общинския съвет, на 22 януари (сряда) от 17:30 часа в салона на общината ще се проведе обществено обсъждане.

Поради факта, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян, кметът Донка Михайлова и председателят на общинския съвет инж. Петко Пенков отправят покана към гражданите на Троян за тяхното активно участие, където заедно да обсъдят основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година и проекта на бюджет 2020 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Всеки от присъстващите може да изкаже мнения, предложения и становища за бюджет 2020 и да зададе своите въпроси.

Днес са публикувани материалите по проекто-бюджета, с които може да се запознаете от сайта на общината от тук. (линк)

Споделяне