Заради корона вируса научната конференция в ИПЖЗ няма да се състои

23-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2020“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“ няма да се състои, обяви организаторът, Институтът по планинско животновъдство и земеделие в Троян. Причината е пандемията на корона вируса, за който все още няма нито ваксина, нито ясно лечение.

Форумът бе предвиден за 21 и 22 май. На него по традиция си дават учени от цяла България и от чужбина, туй като ИПЖЗ има плодотворни контакти с редица научни звена в чужбина. Ч доклади и научни съобщения те споделяха пред колегите си постижения в тази изключително важна област, планинското земеделие. Сега от ИПЖЗ напомнят, че списанието Journal of Mountain Agriculture on the Balkans ще се издава регулярно.и съответните научни трудове ще намерят място в него.

Досега научната конференция в ИПЖЗ бе ежегодна и наред с научната работа чрез нея се правеше реклама на Троян и нейните забележителности.

Споделяне