На 18.02.2019 г. колективът на училището отбеляза патронния си празник. По традиция това стана с рецитал и слово за героя. Вълнуващи думи прочете водещата тържеството Лидия Кирилова - учител по история и цивилизация.

Публикувана в Култура

По повод 146 години от гибелта на Васил Левски на 18 февруари, в салона на Община Троян бе премиерата на книгата на академик Константин Косев "Дълг и чест – Васил Левски". Издателят и критикът - Иван Гранитски акцентира върху новата поредица на издателство "Захарий Стоянов" - Дълг и чест.

Публикувана в Култура

Организатори на кроса са Клуб по ориентиране "Хемус", Община Троян, Общинският комитет "Васил Левски" - Троян.

Публикувана в Спорт

Община Троян, Общински комитет "Васил Левски", училища, носещи името на Васил Левски в община Троян, Клуб по ориентиране "Хемус" - Троян организират събития по повод 146 години от гибелта на Васил Левски.

Публикувана в Култура
 1. През октомври 1868 г. Васил Левски преминава през Троян в своята предварителна обиколка заедно с Христо Сяров от Стара Загора.
 2. През втората половина на февруари 1869 г. Апостола идва от Карлово за Ловеч.
 3. На 20 юли /Илинден/ 1869 г.  /проф. Ив. Унджиев оспорва тази дата/ Левски идва от Карлово, пее в църквата „Света Параскева” и заминава за Ловеч.
 4. На 4 август 1869 г. от Ловеч през Троян заминава за Пловдив.
 5. След 18 август 1869 г. идва от Копривщица – за Букурещ.
 6. През август 1870 г. на път от Ловеч за Пловдив.
 7. През септември 1870 г. идва от Пловдив за Ловеч.
 8. На 8 октомври 1871 г. идва от Ловеч заедно с Димитър Общи и Ангел Кънчев. Отсядат в хана на Васил Спасов. Основават Троянския частен революционен комитет от 9 души. Остават в Троян 3 дни.
 9. На 5 януари 1872 г. Левски идва с Анастас Хитров от Ловеч и на 6 януари 1872 /Богоявление/ участва в церемонията по хвърлянето на кръста в река Бели Осъм при рекичката Дъскотина. Пее с другите „во Йордане”. Следобед Апостола с Васил Бочев, Васил Димитров, йеродякон Партений и Анастас Хитров заминава за Троянския манастир.
  На 7 януари 1872 г. Левски основава Монашеския революционен комитет начело с Хаджи Макарий. Същия ден на връщане със същите придружители се отбива в кръчмата на дядо Аким Дренски в Дрянската махала, където играе Карловско хоро и Карловска ръченица.
  Следобед на 7 януари 1872 г. Левски е в Троян, вечерта е у Иван Марков Марковски. Престоява няколко дена и заминава за Тетевенско, Орханийско и Ловчанско.
 10. В края на януари 1872 г. Левски идва в Троян и присъства на сватбата на Димитър Попов /Папазов/. Престоява 3-4 дни и заминава за Ловеч.
 11. На 3 или 4 февруари 1872 г. Левски идва от Ловеч в Троян и събира комитета в хана на Васил Спасов. Назначава Пенчо Хадживасилев за временен председател на комитета. Дава псевдоним на комитета „Хаджи Асанаа Карловалъ”. Същия псевдоним дава и на Пенчо Хадживасилев. Осведомява троянските съзаклятници за предстоящото събрание в Букурещ за изготвяне устава на БТЦК.
 12. На 22 февруари 1872 г. Л. заедно с Дидьо Пеев от с. Извор и тетевенеца Стоян Костов – Пандурина идва в Троян. На третия ден вземат кон и го откарват за Тракия.
 13. В първите дни на юли 1872 г. Левски с Христо Цочев Латинеца идва в Троян и отсяда в хаджи Бочовия хан /у Васил Бочев/. На заседание на комитета определя Димитър Попов за негов председател, Хаджи Макарий – за подпредседател, Пенчо Хадживасилев – за писар /секретар/ и за касиер.
 14. Към средата на юли 1872 г. Л. Идва заедно с един турчин/пазач/ и отсяда в хана на Иван Казанджиев.
 15. След една седмица идва в Троян и престоява десетина дни. Ходил е у Нено чорбаджи /Нено Маринов Шипковенски/. Нено дава 10 лири на Иван Марков Марковски. След това Л. отива у Минко Пеновски. Той обещава 5 лири, но не ги дава. Троянският комитет по препоръка на Левски решава да направи обир у Минко Пеновски. Обира ще направят Ганко Маринов и Васил Бочев заедно с Левски на 15 август. Но обирът не успява, защото предния ден в Ловеч е бил несполучливият обир у Денчо Халача, когато е убит слугата му – турците са завардили пътищата, Левски остава скрит в Ловеч до 25 август.
 16. На 9 срещу 10 октомври 1872 г. Л. идва от Ловеч в Троян и отсяда в хана на Васил Спасов, където членовете на комитета полагат клетва.
 17. На 10 декември Л., тръгвайки с Никола Ръженков от Пазарджик през Карлово-Сопот – Беклемето стига до горния край на Троян, после през м. Попешка за Колибето у Найден Хасъмски Терзията.
 18. На 25 декември 1872 г. от Колибето през Троян Левски заминава за Ловеч и отсяда у Никола Сирков.

 

СЪБРАЛ: Дочо Дулев, Общински комитет „Васил Левски” - Троян

Публикувана в Минало
Страница 3 от 3