Интервю

Откриваме рубрика ИНТЕРВЮ, в която ще ви срещаме с интересни личности от различни области на живота.

За разлика от хартиения носител, електронният дава възможност за по-обстойно вглеждане в личността.

Откриваме рубрика ИНТЕРВЮ, в която ще ви срещаме с интересни личности от различни области на живота. За разлика от хартиения носител, електронният дава възможност за по-обстойно вглеждане в личността. I. Интервю с Иван Хаджидимитров: Моите музи взаимно се обогатяват и си помагат