100% безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол

В края на месец септември стана ясно, че проектното предложение на Община Троян – „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“, е одобрено и ще получи безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Съгласно Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, общата стойност на проекта възлиза на 569 957,35 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ. Предстои кметът на Община Троян Донка Михайлова да подпише договор.

Припомняме, че проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

www.HemusNews.com

Споделяне