Извънредни мерки в работата на общинска администрация Троян. Регистрирани са положителни случаи на коронавирус

Общинска администрация Троян Общинска администрация Троян

От няколко дни единадесет служители на общинска администрация, които по силата на служебните си ангажименти са в постоянен контакт с хора, са с температура. Част от тях имат и други симптоми характерни за COVID. PСR – тестовете на трима служители са положителни, един е отрицателен. Чакат се резултати на още девет.

С цел опазване на здравето на гражданите и на служителите са въведени извънредни мерки в работата на администрацията. Направена беше обща дезинфекция на сградата. Ограничен е достъпа на граждани до втория етаж, като при нужда служителите от етажа се срещат с гражданите във фоайето при засилени мерки за сигурност. Ограничен е и едновременния достъп на голям брой хора в самата сграда. За всички граждани е осигурено място за изчакване. Служителите и гражданите се допускат след измерване на температурата, дезинфекция на ръце и обувки и с маски.

Община Троян гарантира правото на всички граждани на административно обслужване, като Общината продължава да оказва всички извършвани досега услуги. Стимулират се гражданите да ползват електронни услуги, като електронните услуги по гражданско състояние са безплатни. Приемният ден на Кмета ще се провежда по телефон или чрез Интернет базирани платформи според желанието на гражданите.

За въпроси, справки и информация денонощно е на разположение телефон 6-80-50, а в рамките на работното време - 6-80-41 и 6-80-01.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне