Чрез дарителската сметка за борба с COVID-19 бяха закупени три кислородни концентратора за Белодробната болница

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян

Чрез част от набраните средства по дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб и Община Троян, бяха закупени три броя кислороден концентратор за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД.

Кислородните концентратори ще гарантират алтернативно снабдяване с кислород на болни с дихателна недостатъчност.

www.HemusNews.com

Споделяне