Акушерка и рентгенов лаборант идват в Троян след срещата в Плевенския медицински университет

МБАЛ - Троян и СБАЛББ - Троян МБАЛ - Троян и СБАЛББ - Троян

За първи резултати след проведената в края на април среща с бъдещи медици в търсене на млади кадри за местните лечебни заведения информират от Община Троян. Семейство завършващи това лято – рентгенов лаборант и акушерка, са пожелали да живеят и работят в Троян. Съпругът – в Белодробната болница, съпругата – в АГ отделението на МБАЛ. Община Троян се ангажира да предостави общинско жилище и да осигури място на тригодишното им дете в детска градина.

Припомняме, че на срещата в Плевен бяха кметът и ръководителите на двете троянски болници. Те представили нуждите на общината и възможностите за развитие пред 105 студенти от различни специалности.

В края на май Общината е дала на Медицинския университет в Плевен информация за потребности от медицински специалисти в лечебните и социални заведения.

На 8 юни на МУ-Плевен е предоставено обявлението за подбор на персонал за социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ по административен договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0006-C02, за популяризиране на информацията с оглед осигуряване на необходимите двама рехабилитатори и две медицински сестри за новата социална услуга.

С ректора на висшето учебно заведение е договорено периодично да се актуализира информацията за нуждите от медицински специалисти.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне