Откриха строителните дейности на Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция

На 13 януари бе официалното откриване на строителните дейности на Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция. С реализиране на проекта ще се разшири съществуваща вече услуга и ще се създаде възможност за настаняване на лица с различна форма на деменция в среда, близка до семейната.

Предвидено е изпълнение на следните видове работи: конструктивно укрепване, вътрешно преустройство, нови инсталации, ремонт на покрива, подмяна дограма, енергоефективни работи, изграждане на достъпна среда и обновяване на дворното пространство.

На първия етаж ще бъдат обособени котелно и перално помещение. На втория етаж - трапезария, дневна и стаи за потребители, а на третия - дневна, кабинети и стаи за потребители.

Капацитетът на услугата е за 15 лица. Стойността на обекта е 1 041 050.72 лв., а срокът на изпълнение е 18 месеца.

Строителството ще бъде изпълнено от фирма   „Елит МХ” ЕООД гр. Ловеч с управител Христофор Христов; строителният надзор ще се упражнява от „ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД гр. Троян с управител инж. Дилян Енкин; авторският надзор ще се изпълнява от проектантско ателие „ТРОЯНАРХ“ ЕООД гр. Троян с управител арх. Пенко Терзиев.

Да пожелаем на  строителите спорна и ползотворна работа!

Споделяне