Обявиха грипна епидемия в област Ловеч, преустановяват учебните занятия за седмица в училищата

Във връзка със Заповед № РД-01-4/17.01.2023 г., издадена от РЗИ – гр. Ловеч, на основание чл. 63а, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с чл.73 от Административно-процесуалния кодекс, предвид увеличената заболяемост от Грип и ОРЗ на територията на област Ловеч, достигнала епидемични стойности, с оглед осигуряване здравето на населението на област Ловеч и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, се въвеждат временни противоепидемични мерки срещу разпространението на Грип и ОРЗ на територията на област Ловеч за срок от 18 до 24 януари, включително, се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в цялата Ловешка област.

Детските ясли и градини на територията на област Ловеч ще работят в режим на стриктен ежедневен филтър. Разпоредена е засилена дезинфекция и често проветряване на помещенията.

Преустановени са плановите консултации на здрави бременни жени и деца, на всички профилактични прегледи и задължителни имунизации, както и на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.

Преустановяват се свижданията в социалните институции.

Можете да се запознаете с целия текст на Заповедта от прикачения файл по-долу.

---

Община Троян

Споделяне