Община Троян с препоръки към училища и детски градини за превенция на грипа, временен щаб във връзка с коронавируса

Община Троян изпрати до всички учебни заведения на територията на общината препоръки за приемане на превантивни мерки за опазване здравето на децата и учениците.

Сред препоръчаните мерки, съобразени и с писмо на министъра на образованието и науката, са:

  1. Стриктно спазване на пропускателния режим за ограничаване достъпа на външни лица;
  2. Ограничаване организирането на публични масови мероприятия и събития в учебните заведения, както и извеждането на деца и ученици на места със струпване на много хора;
  3. Създаване на организация за регулярно почистване на помещения, класни стаи, коридори и санитарни възли с препарати на спиртна основа;
  4. Контрол за наличието на дезинфектанти в санитарните възли за деца и ученици и ежедневно напомняне на правилата за спазване на лична хигиена.

На 2 март, със заповед на кмета на Община Троян, бе сформиран и Временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на новия вирус COVID-19, в който са поканени да се включат д-р Цветомила Дудевска и д-р Пенко Бамбов. Сред задачите на щаба е ефективна организация за връзка и сътрудничество между компетентните ведомства, с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване разпространението на вируса на територията на общината.

Предприети са и мерки за по-висока хигиена в сградите на общинската администрация, които ежедневно се посещават от десетки хора.

Споделяне