Tроян ще осигурява 54% от леглата за лечение на Covid-19 в ловешка област

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян Снимка: www.sbalbb-troyan.com

На 27 март, петък, Министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която определя лечебните заведения и съответните структури в тях, които ще извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. Както е известно, на този етап пациенти с положителна проба се лекуват единствено в Инфекциозно отделение на Ловешката болница. До днес там е лежал единственият пациент от Ловешка област, заболял от COVID-19 – пациентът от Троян.

Многопрофилна болница за активно лечение – Троян

Съгласно Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“ Троян ЕООД трябва да осигури 29, а „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД – всичките си 85 легла за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти. Ръководствата на болниците работят по подготовката на болниците за тази цел. В Общинската болница се преустройва бившето Инфекциозно отделение. За интензивно лечение са определени 6 бр. легла в МБАЛ гр. Троян. Болницата разполага с три стационарни инвазивни респиратора и един транспортен, който може да работи като стационарен. Спешна помощ в момента изгражда приемна с помощта изцяло на дарители. Министърът определя за троянските лечебни заведения 120 от общо 225 легла за Ловешка област, повече от половината за областта.

Остават и редица предизвикателства – осигуряване на лични предпазни средства за медицинския персонал, редица строителни дейности, за които към този момент са нужни средства, въпроси, свързани с организация на работата. В тази връзка Временният оперативен щаб в Троян, веднага след публикуване на заповедта на Министъра, взе решение да обяви дарителска сметка.

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне