Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на нов коронавирус nCoV-2019 (01.04.2020 г.)

Към 10.00 часа на 01.04.2020 година по данни на Информационната система за лицата под карантина-единна в цялата страна, за област Ловеч данните са следните:

  • Изтекла е 14 дневната карантина за 442 лица от началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки през м.февруари;
  • В период на карантина и медицинско наблюдение са 545 лица-влезли в страната и въведени в системата от ГКПП чрез предписания за поставяне под карантина, контактни на доказани положителни за COVID-19 лица и лица, поставени под карантина от инспекторите на Регионална здравна инспекция.
  • Медицинско наблюдение от здравните инспектори на РЗИ се осъществява на 41 лица, които не са осъществили правото си на избор на личен лекар.  

Информацията е изпратена своевременно на органите на реда и на общините за сведение и контрол.

За информация на гражданите и във връзка с множество сигнали до РЗИ за фалшиви дезинфектанти и задавани въпроси, предоставяме следните препоръки при покупка на продукти за лична хигиена, в. т.ч. и дезинфекция.

Наличните в търговската мрежа дезинфектанти (биоциди) трябва да бъдат задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение. Всички предлагани на пазара дезинфектанти (биоциди) трябва да бъдат разрешени от министъра на здравеопазването. За тази цел на етикета трябва да бъде посочен номер на издаденото разрешение. По препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19 следва да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. При избор на дезинфектанти за ръце от изключително значение е преди тяхното закупуване и последваща употреба потребителят да чете етикета и обръща внимание на следното:

  • наличие на информация за вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, в случаите когато продуктът се закупува с такава цел;
  • наличие на специфични указания за употреба – време за втриване в кожата на ръцете и съответно количество;
  • наличие на специфични условия на съхранение и срок на годност.

Дезинфекционният ефект се постига единствено при спазване на указанията за употреба. Всички останали продукти предназначени за лична хигиена и почистване, в т.ч. и продукти с бактерицидно и/или фунгицидно действие могат да се използват за лична хигиена, но трябва да се има предвид, че с тях няма да се постигне вирусоцидно действие. Министерство на здравеопазването препоръчва спазването на дадените по-горе указания при покупка на продукти за дезинфекция на ръце, независимо от предоставената информация чрез различни форми на реклама или указания на мястото на предлагане. Продуктите за дезинфекция, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества на принципа „направи си сам“, не могат да гарантират постигането на необходимата ефективност на дезинфекцията.

Споделяне