Със заповед на кмета на Община Троян се въвеждат строги ограничения за ползването на питейна вода.

Публикувана в Общество

Дискусиите ще продължат до намиране на най-разумното решение!

На 25 юни, в салона на Община Троян, се проведе първата среща-разговор с живущите по улица „Любен Каравелов“ за представяне на възможността за цялостен ремонт на улицата и параметрите на проекта за нейното изпълнение.

Публикувана в Общество

Целта на проекта е създаване на по-благоприятна комуникационно – транспортна обстановка и облагородяване на ж.к. „Младост“, гр. Троян. В жилищния комплекс са изградени осем многофамилни жилищни сгради, около които пространствата са в незадоволително състояние. В обхвата на жилищния комплекс са изградени два трафопоста. В част от комплекса е реализирана улична настилка и тротоари по проект през 2012 г., съществува улично осветление.

Публикувана в Общество

Текат дейностите по изграждане на паркинг при АИР-а, с който продължава стремежът и работата на Община Троян в посока облекчаване на трафика и даване на възможност за паркиране в различни зони в града. Обектът се работи от фирма „Парсек груп“ ЕООД, като към момента са изпълнени подпорни стени, изместване на ел. захранване и основата на двете нива и тротоари.

Публикувана в Общество

На 20. май бе открита строителна площадка за обект „Обновяване на парково пространство“ (градинката при НУПИ „Проф. Венко Колев“). Избраният, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки изпълнител е „Геоцвет“ ЕООД, гр. Ловеч, представлявано от Георги Георгиев. Строително-монтажните работи, които възлизат на обща стойност 262 996,75 лв., са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“.

Публикувана в Общество

На официална церемония, в навечерието на Деня на детето, Община Троян бе удостоена с поредно отличие за своята добра практика, свързана с детското хранене. Община Троян получи наградата „Златна ябълка“ 2024, в категория „Община”, на Националната мрежа за децата. Наградата се предоставя за осигуряване на пълноценно, здравословно и качествено хранене на децата в детските градини. Наградата получи директорът на дирекция „Общинска собственост и икономика” в Община Троян Борис Бояджиев.

Публикувана в Здраве

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книживност!

Публикувана в Култура

На 20 май бе открита строителна площадка за обект „Обновяване на парково пространство“ (градинката при НУПИ „Проф. Венко Колев“). Избраният, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, изпълнител е „Геоцвет“ ЕООД, гр. Ловеч, представлявано от Георги Георгиев.

Публикувана в Общество

График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 година.

Публикувана в Общество

По повод зачестили случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и използване на специализираните контейнери не по предназначение, Община Троян напомня за функциониращата към момента система за управление на отпадъците в общината.

Публикувана в Общество
Страница 1 от 30