Минало

Преди 70-сет години се поставя началото на търговския подем в град Троян. С тази скромна статия искам да представая едни кратки бележки за историята на няколко предприятия с водеща роля за търговската промишленост в град Троян през втората половина на XX в.
Димитър Димов е роден на 25.06.1909 г. в гр. Ловеч. На тази дата е повод да се върнем към финала на едно от предаванията на "Библиотеката", в рубриката на което "Литературни разходки" Александър Шпатов съобщи, че след завършването на Ветеринарномедицинския факултет към Софийския университет Д. Димов е разпределен като участъков…
Петък, 12 Март 2021 10:11

Една награда със задна дата

Много пъти през живота си един активен деец и ръководител получава признания и оценка за своята работа, но трогателно е, когато дори след смъртта му делата му не са забравени.
Събота, 31 Октомври 2020 17:55

Историографи на Троян

Материалите и разработките за историографите на Троян и приноса им в историческата наука са оскъдни и трудно достъпни, но сред тях се открояват няколко автори, които в своите мемоари са съхранили важни факти за миналото на града. В навечерието на Деня на народните будители, 1.XI., ще си спомним за няколко…
През 2020 г. се навършват 150 години от създаването на Народно читалище „Наука 1870“ – Троян. Това е изключително знаков юбилей за една подобна институция, целяща цялостното и пълноценно духовно и културно развитие на града. В епохата на Българското възраждане се надига мощен процес на пробуждане и създаване на училища…
През 2020 г. се навършват 115 години от рождението на Стою Костов Маринов, деен учасник в зараждането на индустриализацията в град Троян. Ще се представи как от някои малки работилнички на занаятчиите започва да се зараждат първите наченки за промишленост и създаването на едни от най-големите заводи и кооперации в…
През октомври 1868 г. Васил Левски преминава през Троян в своята предварителна обиколка заедно с Христо Сяров от Стара Загора. През втората половина на февруари 1869 г. Апостола идва от Карлово за Ловеч. На 20 юли /Илинден/ 1869 г. /проф. Ив. Унджиев оспорва тази дата/ Левски идва от Карлово, пее…