Проверки в цехове за дървопреработване

Служители на РУ Троян съвместно с представители на РДГ-Ловеч са извършили проверка на 5 цеха за дървопреработване, 4 МПС превозващи дървен материал и 3 сечища на територията на общините Троян и Априлци, с цел противодействие на престъпленията в горското стопанство.

Установено е 1 нарушение по Законът за горите, за което представителите на регионалната дирекция по горите са съставили 1 акт.

Споделяне