Благотворителна кампания за училището в Дебнево

 ОУ "Иван Вазов" - с. Дебнево ОУ "Иван Вазов" - с. Дебнево Снимка: Троян 21

Уважаеми дебневени, бивши възпитаници, родители, приятели и съмишленици! Тази година родното училище отбелязва 140 години от своето съществуване, а през септември България ще отбележи 100 години от смъртта на нашия патрон Иван Вазов.

По повод тези две годишнини ние подехме инициативата да бъде нарисуван портрет на патриарха на българската литература върху фасадата на училището в Дебнево.

С цел осъществяването на тази патриотична идея стартираме благотворителна кампания. Събраните средства ще бъдат вложени в стенописа, който ще е с приблизителна големина 20 кв.м.

За нас е кауза да утвърждаваме родовата памет и да я предаваме през поколенията. Ако и вие припознавате тази кауза като своя, ако приемате този проект като общозначим за Дебнево, можете да дарите средства на сметката на училището:

Райфайнзенбанк - клон Троян

БИК: RZBBBGSF

BG06RZBB91553104493500

---

Снимка: Троян 21

Споделяне