Партньорствата – част от иновативното образование

Партньорствата – част от иновативното образование Колаж: СУ "Васил Левски" - Троян

Смисълът на всяка иновация в училище е тя да се сподели, да се демонстрират успешните ѝ страни, да се видят слабостите.

СУ „Васил Левски“ – Троян вече трета година работи по проект Иновативно училище „Природа и технологии“.

Освен разнообразните дейности в училище (екскурзии, лабораторни занимания, посещения на различни предприятия), учители и ученици посещават други иновативни училища в страната, посрещат гости, черпят и споделят опит.

От 07.06 до 10.06 СУ „Васил Левски“ – Троян беше домакин на дейности по национална програма „Иновации в действие“. Партньори на училището бяха ОУ „Любен Каравелов“ –  Русе и СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин. Участниците, осем учители и осем ученици от прогимназиален етап, станаха съпричастни към дейностите на училището, предвидени по проект иновативно училище „Природа и технологии“, по който училището работи вече три години.

Програмата включваше посещение с образователна цел на градската пречиствателна станция и ВЕЦ Черни Осъм. Любезните домакини запознаха учениците с технологията на пречистване на водите и механизма за производство на електроенергия с помощта на водата.

Бяха осъществени открити уроци, в които се демонстрираха иновативни методи на преподаване на природни науки и информационни технологии.

Част от културната програма беше посещение на Троянския манастир. Там гостите имаха възможността да разговарят с отец Стефан. Той отправи послание към децата да възприемат като равни всички свои връстници и приятели, да уважават и почитат своите учители.

На тръгване домакини и гости споделиха удовлетворението си от съвместната  работа по Национална програма „Иновации в действие“.

Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Споделяне