40 години НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Троян

Иванка Костова наградена с грамота и плакет - 24 май 2015 г. Иванка Костова наградена с грамота и плакет - 24 май 2015 г.

През настоящата 2024 година се навършват 40 години, откакто се създаде НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Троян. В далечната 1984 г. ние положихме началото на нашето училище, което днес чества тази годишнина. По този случай и за патронния празник на училището 24. май искам да разкажа своите спомени за първите години от създаването на НУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Да си учител е призвание, много труд, емоции, отдаденост и всеотдайност. Работата ми като педагог в НУ „Димитър Благоев“ с директор Веселина Кисьова ни създаде доста предизвикателства, породени от разформироването на ОУ „Димитър Благоев“ в начално училище, а прогимназиалният курс премина към ЕСПУ „Васил Левски“. Решението за това бе взето от Окръжен отдел „Народна просвета” – Ловеч, през учебната 1984/1985 г.

Новият директор Веселина Кисьова постави основите на началното училище, положи усилия да сплоти началните учители, така че да усетят отговорностите, които стоят пред нас. Постави ни задачи, свързани с методическата работа, класната и извънкласната дейност, съобразени с желанията на малките ученици и техните интереси. Административната работа се изпълняваше от директора. Нямаше заместник-директор, затова аз като партиен секретар помагах, като изпълнявах и тази длъжност.

Успехите не закъсняха. Училището ни бе определено за базово. Всеки учител се стараеше с труда си да покаже задълбочена педагогическа и методическа подготовка, съобразени със съвременните изисквания. Работата ни като базово училище бе оценена на ниво. Най-изявените учители бяха Здравка Владова, Радка Илиева, Гена Еврева. Милка Съева водеше кръжок по филателия. Моите художници направиха изложба от красиви рисунки след проведено наблюдение. Не отминахме туристическата дейност. Освен походи сред природата за опознаване на родния край, всяка пролет децата бяха на т.н. „зелено училище” на хижите около нашия град: х. „Коман“, х. „Изгрев“, х. „Хайдушка песен”, на походи „По стъпките на Левски” и на „Св. Никола“ в с. Орешак. Спомням си трудностите, които преживях с подготовката на урок по български писмен за III клас. За целта вложих много старания и труд в предварителната подготовка. Направих задълбочено проучване на материали за този вид уроци. Предварителна подготовка направих и с децата, като ги заведох да наблюдават промените в природата през този сезон. Опитах се с беседа да обогатя речника им с нови думи, които да приложат в описанието.

Директорката Веселина Кисьова направи проверка при нас, като ни посети в часовете за поправка на писмени работи. На учителски съвет тя съобщи, че на мен възлага тази задача да изнеса урока, а останалите колеги да се подготвят теоретично. Одобрение получих и от инспекторката на началните учители по това време Радка Цонева, която посети и учителите от випуска.

След като децата преодоляха притеснението от присъствието на толкова много гости учители от региона, урокът започна и беше на ниво. Събеседването след урока премина много добре. Споделени бяха мнения. Отделно заедно с директорката Веселина Кисьова полагахме големи усилия за повишаване на образователната квалификация на всички колеги, като се явявахме на курсове за преквалификация в ЦИУУРК (Централен институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри) – София. По този начин целяхме издигане авторитета на колектива на училището. Друго важно нещо, което осъществихме с Веселина Кисьова, е създаването на музейна експозиция, посветена на живота и делото на патрона на училището ни Димитър Благоев. За тази цел аз отидох в музея на занаятите в Троян и заедно с Пенка Маринова – уредник в музея, отидохме в село Дълбок дол, където открихме картини и други материали, отразяващи патрийната и обществената дейност на Димитър Благоев. След като осигурихме нужните експонати, решихме музея да го направим в учителската стая, преместихме го в стаята на дружинните ръководители. Заедно с Веселина Кисьова подредихме експозицията. След което официално открихме музея, посветен на Димитър Благоев, така направихме още една стъпка за обогатяване живота на нашето училище. Откриването на новите зали на националното изложението в с. Орешак бе посветено и на още едно събитие. През 1986 г. се очакваше да премине дипломатическият корпус през Ловешки окръг.  Тези събития повлияха и на нас, учителите от Троян, да участваме и ние в изграждането на изложението. Нашата работа се състоеше в доставяне на строителен материал за работниците с цел улесняване на работата им. За дейността на всяко училище отговаряше партийният секретар на училището, а аз като партиен секретар на НУ „Димитър Благоев“ ръководех групата на колегите, които представляваха нашето училище, а нашият ръководител беше Мичо Генковски в качеството му на секретар на ОбК на БКП – Троян, отговарящ за културата по това време. Главен организатор на работата по изграждането на изложението бе Комитетът за култура като инициатива, която започна от времето на Людмила Живкова. Вече 50 години изложбата се обогатяваше с все повече и повече експонати и така разнася славата на България в чужбина.

Друг важен въпрос, който решихме в този период от време, бе подобряването на условията за провеждането часовете по физическо възпитание и спорт. Училището разполагаше с игрище, което с времето беше позанемарено, затова решихме да го изчистим, обновим и асфалтираме. По този начин училището се сдоби с едно привлекателно за времето си спортно игрище. Заслуга за това има председателят на физкултурното дружество в Троян Цонка Карадочева.

След политическите промени в страната през учебната 1989/1990 година за директор на училището е назначен Борис Йовчев. Постави ограда от страната на ул. „Любен Каравелов“. На мястото на старата географска площадка се оформя природен кът. През 1990 г. се започва изграждането на вътрешни тоалетни, които стават готови за ползване след пролетната ваканция през 1991 г. През същата година се изгражда дворът на училището. На мястото на съборената работилница и къща, ползвана за детска градина, е направена постройка с 4 стаи и санитарен възел.

По предложение на учителския колектив името на началното училище се възстановява в първоначалния си вид „Св. св. Кирил и Методий” – 1991 г., а от учебна 1992/1993 година IV клас се връща в началния курс. През 1993 г. са изработени от Румен Кръстев релефни фигури от шамот на братята Кирил и Методий и са монтирани от двете страни на централния вход, а над тях като арка е поставен надпис „В началото бе словото”. На западната страна на сградата е поставено керамично пано, изобразяващо книга и перо. Цялото училище е пребоядисано и са сменени частично сачак, улуци и водосточни тръби. Млад и амбициозен, новият директор Борис Йовчев промени изцяло облика на училищната сграда, двора и спортните площадки за физкултурна дейност. Минаха няколко поколения в това училище. Въпреки превратностите на времето, въпреки трудното и мъчително развитие, учителите продължават своята работа за издигане авторитета на училището, за да отговори на изискванията на времето!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, КОЛЕГИ!

---

Иванка Костова

Споделяне

Свързани статии (по етикет)