Вижда се краят на общинския кредит от Райфайзен

През октомври ще бъде изплатен докрай кредитът, който Община Троян има пред Райфайзенбанк и чийто размер към 30 юни е малко над 190 000 лв. До момента са погасени през годината около 286 000 лв. главница и над 2500 лв. лихви.

Краят на кредита ще оставя в бюджета 570 000 лв. годишно. Размерът на дълга е над 904 000 лв., главницата към 1 януари т.г. – 476 000 лв.

www.HemusNews.com

Споделяне