Четвъртък, 19 Ноември 2020 20:50

Правила, които трябва да спазваме при използване на отоплителни уреди

РСПБЗН Троян РСПБЗН Троян Снимка: Гл. инспектор Петър Петров

Електрически уреди: Никога не ползвайте самоделни и отоплителни уреди с неясен произход. Изключвайте уредите когато няма наблюдение и контрол от възсрастен човек, когато спре тока, преди да излезете навън. Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими материали. Още преди отоплителният сезон се уверете, че отоплителния уред е изправен като му направите проверка. Не подсилвайте предпазителите в ел. таблата.

С твърдо гориво: Не изгаряйте отпадъците в печките на твърдо гориво и камини. Използвайте качествена дървесина и въглища. Уверете се, че огънят от камината или печката не би се разпространил извън горивната камера. Съхранявайте горивните материали далеч от отоплителните уреди. Поставете отоплителните уреди върху негорима подложка. Не разпалвайте с нафта, бензин или други леснозапалими течности. Съхранявайте горивото извън жилищните помещения. Не се допуска оставянето на горими материали в стълбищни клетки. Комините трябва да са добре почистени, без пукнатини и периодично да се почистват от сажди. Димоотводните кюнци да бъдат стабилно укрепени. Никога не зауствайте вентилационни тръби в комински тела, както и обратно.

С газово гориво: Пълненето на битови бутилки от бензиностанциите в които няма изградени пунктове за зареждането им е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА за тези, които ги ползват. Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено! Не използвайте стари или ръждиви бутилки които не са преминали технически преглед, защото това може да доведе до пробив на бутилката и изтичане на газ. Не използвайте редуцил-вентил който не е предназначен за туристически бутилки. Не използвайте стари и напукани маркучи и с дължина по-голяма от 1,5 метра, както и такива с липсващи пристигателни скоби. Не поставяйте бутилките в близост до източници на топлина или в затворени помещения които не могат да се вентилират. Ако усетите мирис на газ: Проверете дали сте затворили добре вентила и незабавно проветрете помещението. Ако има теч на газ: Отворете прозореца и осигурете проветряване; Изнесете бутилката на открито; Постарайте се да отстраните всички източници на запалване; Излезте навън и сигнализирайте на тел. 112.

Комините служат за изхвърляне на дима извън отопляемите помещения. Тегленето на комина се получава от образуване на горещи димни газове с по-малко тегло от това на студения въздух. Колкото комина е по-топъл, толкова и тягата е по-добра.

Ако няма конструктивни пропуски при строежа на комина най-вероятните причини дима да се връща в стаята са: Недостатъчна тяга; Коминът завършва в зона с високо налягане; Обратна тяга.

Недостатъчната тяга е в резултата на: Недостатъчен въждух в помещението, което води до непълно горене; Много широко отворена камина в резултат на което дима се охлажда от въздуха в стаята. Частично запушване и блокиране на комина в резултат на строителна неизправност или натрупани сажди; Пропуск на въздух около розетката, от вратичката за почистване на комина, по цепнатини в тялото на комина; Комин който не е добре изолиран, способства за бързо охлаждане на димните газове.

Kомин, който е по-ниско от покрива, както и в зона с повишено налягане. Това пречи на дима да напусни комина и създава обратна тяга. При това, както и при отворени врати или прозорци откъм подветрената стена се получава връщане на дима в помещението.

Гл. инспектор инж. Петър Петров

Началник на РСПБЗН Троян

www.HemusNews.com