Две от четирите общински фирми са на печалба

Ангел Ангелов - зам.-кмет на Община Троян и Елица Наумова - водещ на месечната пресконференция Ангел Ангелов - зам.-кмет на Община Троян и Елица Наумова - водещ на месечната пресконференция Снимка: Община Троян

Община Троян е от малкото в страната, която изпълнява всички основни комунални дейности сама. Това припомни на месечната пресконференция в Общината ресорният зам.-кмет Ангел Ангелов. В края на 2020 г. Община Троян е собственик на 4 ЕООД : “В и К – Стенето”, “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак”  “Общински пазари” и “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян”. Те осигуряват 276 работни места.

Внесеният от едноличните търговски дружества с общинско участие дивидент през 2020 г. година, на база финансов резултат 2019 г, е 139 962 лв., след приспаднат данък по ЗДДФЛ.

През изминалата година дружествата са постигнали общо 8 950 х.лв. приходи, разходите възлизат на 8560  х.лв.

Две от дружествата -  „В и К – Стенето“ и „Общински пазари“ приключат 2020 г. с положителен финансов резултат, общо в размер на 487 х.лв.

Извършените от дружествата инвестиции и ремонтни дейности са общо в размер  на 825 х. лв., от които 535 х.лв, инвестиции и ремонтна дейност в публични и корпоративни активи, 338 х.лв –инвестиции в публични активи, включващи подмяна на части от външни и вътрешни водопроводи, учредяване на СОЗ, сградни водопроводни отклонения, приходни водомери с дистанционно отчитане. Ремонтните дейности са за 102 х.лв. В Договора за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К обектите предвидените инвестиции  за 2020 г. в публични активи са  270 х.лв..

284 х.лв. са инвестициите на общинската болница, от които 115 х.лв. са със собствени средства, а останалите 169 х. лв. са от дарения на фирми, частни лица и финансиране от Община Троян. (даренията са и под форма на активи).

Инвестиците на „Общински пазари“ са 6 х.лв.

Споделяне