Чистотата възпитава!

Директорът на ДГС дава указания за районите на почистване Директорът на ДГС дава указания за районите на почистване

На 2.04. се проведе акцията за почистване на лесопарк ,,Турлата“, обявена няколко седмици преди това от Държавното горско стопанство в Троян във Фейсбук. Събитието беше много добре организирано: дошлите повече от 40 души, предимно млади хора и 3 малки деца, получиха необходимите ръкавици, чували и бяха зарадвани от подарените зелени шапки с емблемата на ДГС. Преди започването директорът на ДГС в Троян Милко Станчев обясни най-напред на своите служители, след това на доброволците,  какъв район ще се почиства – от гробищата до езерцето вляво от стадиона, от мах. Габърска със спускане към мястото, където беше паметникът на Васил Героя, за които обекти бяха откарани групи с джипове на Стопанството. Други групи тръгнаха по 2-те основни пътеки горе вляво от новия парк и към мястото за отдих,известно на старите троянци като Гъбата. Младите работници от ДГС почистваха района в парка за деца и старите гробища.

Господин Станчев използва възможността да разкаже какво предстои да се построи в парка: двуетажна детска къщичка при тролея, в горния край на поляната място за пикник за чевермета, подобно на това на Беклемето, беседка за влюбени и пейка за целувки. Директорът Станчев изрази надеждата си, че възползвалите ще  почистват и няма да рушат. Във връзка с това стана дума и за нощните вандали, които са изместили 2 от новопоставените пейки.

Бяха събрани близо 40 чувала с хартии, шишета и др. отпадъци, въпреки че Милко Станчев и други любители на природата периодично почистват гората. Той благодари на доброволците и горските работници за положения труд и каза, че ще разчита на тях. Завърши с думите: ,,Чистотата възпитава! Ако мястото е чисто, хората ще се замислят дали да хвърлят боклуци!“

Доброволците бяха удовлетворени от възможността да се погрижат за чистотата на своята любима борова гора!

Споделяне

Галерия със снимки