Солени глоби, ако поливаме с питейна вода

Заповед за забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др., както и пълненето на басейни и други подобни, издаде общинската управа в Троян. Заповедта е във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на общината и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението.

Забраната важи за всички населени места в община Троян.

При нарушаването ѝ на физическите лица ще се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция от 100 до две хиляди лева.

Споделяне