Троянското ловно сдружение отменя традиционния си събор

На 28.08.2019 година (сряда), Управителния съвет на Сдружение ловно рибарско дружество Троян проведе заседание. Беше изнесен доклад за издадените разрешителни и отстрела на едрия дивеч, както и мерките предприети за борба с Африканската чума по свинете. От началото на ловния сезон издадените разрешителни за индивидуален лов на дива свиня са 320 броя, като са отстреляни 95 животни. Само за месец август /в това число/ са издадени 204 броя разрешителни и са отстреляни 71 диви свине. Съгласно заповедите на Министерство на земеделието, храните и горите в района на СЛРД са изградени 16 броя селективни капани за улов на дива свиня. По наши данни отново се нареждаме на едно от челните места по предприетите мерки за борба с АЧС.

В предвид на сложната епизоотична обстановка в Дружеството, а именно наличието на АЧС и разделянето на ловуващи и неловуващи реши:

Да не се провежда предвиденият за 14.09.2019 година, ловен събор. Мотивите за това са, че се взимат под внимание препоръките на държавна, Областна и общинските администрации. А именно - Да не се прави събор по време на чума.

Втора и не маловажна причина за отмяна на традиционния събор е от етична гледна точка. Членовете на УС на СЛРД Троян смятат, че не е редно да се прави събор при това разделение при ловните дружинки (поради забраната за ловуване).

Също така УС на троянското ловно дружество препоръчва:

  • Членовете на ловни дружинки да се включат в инициативата „Да изчистим България за един ден“, която ще се проведе на 14.09.2019 година.
  • Председателите на ловни дружини от Троянска община, ако се стигне до групов лов, да приемат колеги от дружинките на Община Априлци, които желаят да ловуват и да не се третират като „гости“, защото утре може те да са в същата ситуация.
  • Да се спазват разпоредбите на БАБХ и мерките за биосигурност. За тази цел е необходимо да се снабдят с препарат и пръскачка за обеззаразяване на превозните средства, ловците, площадките за обработка на дивеча и др.

Разпратени се уведомителни писма до всички ловни дружинки на троянското ловно дружество.

 

СЛРД Троян

Споделяне