Община Троян подаде три проекта за саниране на сгради

Инж. Полина Павлова - гл. експерт "Строителство" в Община Троян Инж. Полина Павлова - гл. експерт "Строителство" в Община Троян Снимки: Донка Михайлова

Днес Община Троян е подала в ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България) три важни за Троян проекта по Оперативна програма "Региони в растеж", съобщава Кметът Михайлова.

Тя пояснява, че проектите включват десет жилищни сгради с общо около 400 жилища. Ако и трите проекта бъдат финансирани, в общината ще влязат близо 4,5 млн. лв. в най-трудния за бизнеса период. Етажните собствености на десетте сгради са тези, които от всички останали са създали организация и са осигурили собствено финансиране за енергийни одити и работно проектиране.

Михайлова благодари и на общинските съветници за това, че са проявили нужното разбиране и проведоха заседание за взимане на решение за кандидатстване с проектите, с което се дава шанс за саниране на сградите.

Успех на проектите!

Споделяне