Разрешиха кафеавтоматите и продажбата на тестени изделия и закуски в Троян

Със заповед на кмета Михайлова се отменя забраната за продажба на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) на територията на община Троян.

Това трябва да става единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти, като продажбата се осъществява само "на гише", а също и да се осигури предпазна бариера между храната и клиента. Служителите задължително трябва да работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики.

В същата заповед са описани и правилата за работа на вендинг автоматите за напитки и храни. Собствениците са длъжни три пъти дневно да извършват дезинфекция на автоматите, като това се отразява в дезинфекционен картон съгласно приложен образец, поставен на вендинг – автомата. В него се вписва дата, час, отговорник за дезинфекцията и подпис на същия.

С текста на заповедта може да се запознаете на сайта на Община Троян от тук. От там може да се изтегли и образец на дезинфекционния картон за вендинг машините.

Споделяне