Общината в помощ на хората в нужда

Предвид създалата се кризисна ситуация в страната, породена от епидемията с коронавирус COVID-19, Община Троян отвори телефон 070014721 за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение. На нуждаещите се лица, Община Троян предоставя следните социални услуги и подпомагане по програми и проекти:

Безплатен топъл обяд в дома за периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г. за 170 лица

Предоставя се за следните целеви групи:

  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, с доказана липса на доходи или с ниски доходи (под линията на бедност, определена за страната - 363.00 лв.), които са самотноживеещи, нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
  • Лица, които са поставени под задължителна карантина (само за времето на карантината).

Заявяване на желание за включване в програма може да бъде подадено до 30.04.2020 г. на телефон 070014721.

 

Безплатни хранителни пакети

Предоставяне на пакети основни хранителни продукти (пакетирани и консерви) за 250 лица от уязвими групи, в периода от 04-31.05.2020 г. Кандидатстващите следва да бъдат регистрирани по постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян до 13.03.2020 г., чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 225 лв., определен на база гарантирания минимален доход за страната за 2020 г., умножен с коефициент 3,00 (т.е. 3 х 75 лв.), не получават социално подпомагане на друго основание и отговарят на поне едно от следните условия:

  • Регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - Троян, без право на обезщетение;
  • Възрастни над 65 години, в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с трайни увреждания;
  • Лица в неплатен отпуск за повече от 20 дни поради обявеното извънредно положение;
  • Лица в невъзможност да упражняват дейността си поради обявеното извънредно положение.

Заявление-декларация може да бъде подадена на телефон 070014721, на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I до 04.05.2020 г.

> Заявление-декларация може да изтеглите от тук!

 

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж се предоставя на пенсионери с ниски доходи, самотноживеещи лица и лица с увреждания (удостоверено с ЕР на ТЕЛК), военноинвалиди и военнопострадали. Услугата включва приготвяне и доставка храна до дома на потребителя срещу заплащане на такса, половината от която се покрива от бюджета на Община Троян.

Заявяване на желание за включване в услугата може да бъде подадено на телефон 070014721 или чрез попълване на заявление, изпратено на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I, без краен срок за подаване на заявлението.

> Заявление за желание за включване в услугата може да изтеглите от тук!

 

Безплатни интегрирани здравно-социални услуги

Предоставяне на безплатни интегрирани здравно-социални услуги (медицинско наблюдение и манипулации, превръзки на рани, рехабилитация, почистване на дома, приготвяне на храна, помощ при лична хигиена, социални контакти и др.) на възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, по проект „Патронажна грижа в община Троян“ – Компонент 2.

Всеки нуждаещ се гражданин може да кандидатства до 15.10.2020 г. със заявление, подавано на място в Центъра за административни услуги на Община Троян, на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I.

> Заявление за кандидатстване за услугата може да изтеглите от тук!

 

Пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост със средства на заявителя

Оказване на подкрепа за пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост със средства на заявителя по проект „Патронажна грижа в община Троян“, Компонент 3, в който могат да бъдат включени 173 лица до края на 2020 г. Служители на Община Троян ще извършват закупуване и доставка на храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост (със средства на заявителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Доставката и извършването на услугите е безплатно. От услугата могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск - в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, в случай че лицето или член на семейството му е поставено под карантина, във връзка с COVID-19, самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявка за обслужване може да се подава единствено чрез обаждане на диспечер на телефонен номер 070014721 в работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Споделяне