Не е време за забава (Ванюша Петрова)

Ванюша Петрова Ванюша Петрова

Не е време за забава
Вече взе да става
все по- опасно...
Нищо не се знае,
нищо не е ясно..
На гърба на вируса
всеки се забавлява,
а той ужасно света разболява...
Не го стопират никакви мерки,
разпръсква без жал и безкрай фойерверки..
Вече заболяват и стари, и млади.
Поетите пишат своите балади..
Хуморът никак не им помага...
"Останете вкъщи! "-
всеки ни налага!
А доколко мерките са от значение...?
Животът стана тягостен
без никакво съмнение...
От никъде взорът надежда не чака...
Май за отвъдното
чакам си влака...?

Ванюша Петрова

Споделяне