Световен ден на здравето – честит празник!

7 април - Световен ден на здравето 7 април - Световен ден на здравето

Здраве е ключовата дума през тази и миналата година. Изведнъж осъзнахме дълбоко - защото обществото често ги пренебрегваше - колко са важни медиците ни, каква роля имат в нашия живот и за нашия живот. Днес се прекланяме пред вас с благодарност, лекари, сестри, санитари и всички, ангажирани с най-ценното – човешкото здраве!

Честит празник на работещите в МБАЛ – Троян и в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести! Честит празник, д-р Бамбов, д-р Цветомила Дудевска, д-р Христо Краевски! Честит празник, д-р Стратев, д-р Петьо Маринов, д-р Субашки, д-р Ковашки, д-р Миховски, д-р Райковска, д-р Табаков, д-р Русковска, д-р Доков, д-р Динков, д-р Красимир Маринов, д-р Михайлова, д-р Станчев, д-р Петков, д-р Ибовски, д-р Иванова, д-р Василев, д-р Мирослав Петков, д-р Бенева, д-р Божков, д-р Колева, д-р Светла Дудевска, д-р Миховска, д-р Миндевска, д-р Марга Петкова, д-р Вачкова, д-р Антимова, д-р Бамбова, д-р  Велислава Александрова и д-р Десислава Александрова, д-р Ангелова, д-р Генов, д-р Валентина Александрова, д-р Несторова, д-р Балканска, д-р Кючукова, д-р Цончев, д-р Карапанчева, д-р Лазаров, д-р Кожухарова, д-р Йотова, д-р Троански, д-р Лалева, д-р Мачковска, д-р Съева, д-р Панджарова, д-р Стела Найденова, д-р Димова, д-р Герасова, д-р Добрев, д-р Ценова, д-р Тотьо Стойков, д-р Костов, д-р Резняков, д-р Красимир Илиев, д-р Нина Драгойска, д-р Лалев, д-р Найденова, д-р Стоев и всички, към които се обръща при нужда населението от общината.

Бъдете благословени!

Споделяне