Нови мерки за борба с коронавируса на общинско ниво

Община Троян Община Троян

След внимателен анализ и въз основа на тревожни данни за бързорастяща заболеваемост на територията на Община Троян – 692.1 на 100 000 души към вчерашна дата, Временният общински щаб за борба с коронавируса реши да приеме въвеждането на няколко мерки с цел опазване здравето на гражданите.

При провеждането на общинския пазар на 28.10. 2021 г. се въвеждат строги действия за спазване на противоепидемичните мерки, в. т.ч. еднопосочно движение, разстояние между търговците, дезинфекция на ръце и задължително носене на маски от търговци и клиенти. От 1 ноември се преустановява провеждането на пазара до второ нареждане.

От 1 ноември се преустановява дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида до второ нареждане.

Ежедневно служители от общинското звено за контрол и полицаи от РУ на МВР – Троян извършват съвместни проверки в търговските обекти и докладват за резултатите. Предстоят проверки на Агенция по храните, Община Троян и РУ на МВР за спазване на мерките в заведенията за хранене.

Надяваме се на разбиране и отговорно отношение от страна на гражданите и собствениците на търговски обекти и заведения.

***

Пресинформация на Община Троян

Споделяне