Д-р Теодора Вълковска - Кюрекчиева ще е новият управител на МБАЛ - Троян

 Д-р Теодора Вълковска - Кюрекчиева Д-р Теодора Вълковска - Кюрекчиева Използвана е снимка от www.credoweb.bg

За пореден път бе проведен конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД. Този път, за разлика от предишните, конкурсът за управител бе спечелен от единия от кандидатите - Д-р Теодора Вълковска - Кюрекчиева, и то с отлична оценка, съобщават от общинската администрация.

Конкурсът бе в три етапа - първият се изразява в предварителен подбор на кандидатите по документи, а вторият и третият включват представяне на разработена концепция за развитие на болницата за срок от 3 години и събеседване.

Д-р Вълковска - Кюрекчиева бе единственият допуснат кандидат на първият етап. Другият кандидат - Христо Попски, не бе допуснат до следващите етапи.

Разработената от д-р Теодора Вълковска - Кюрекчиева концепция за развитие на болницата и събеседването са оценени от комисията, назначена със заповед на кмета на Община Троян, с оценка 6,00.

Сега предстои комисията да уведоми общинския съвет за резултатите от конкурса, а той със свое решение да определи д-р Вълковска - Кюрекчиева за спечелила конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД и с нея да бъде сключен договор за управление.

---

По информация на Община Троян

Споделяне