150 години от създаването на Троянския революционен комитет

150 години от създаването на Троянския революционен комитет 150 години от създаването на Троянския революционен комитет

На 8.10.2021 г. се навърши юбилейната годишнина. Тя беше чествана от Общинския комитет "Васил Левски" – Троян, в с. Калейца, където се е родил Лалю Маринов Пончев, авторът на поемата "Васил Левски – лирична животопис". Поетът Ламар издава книгата през 1960 г., но я няма нито в библиотеката на селото, нито в Троян, нито в Съюза на българските писатели. Единствен екземпляр беше намерен в Музея на занаятите. Разбирайки колко ценна е тази творба, ОК "В. Левски" реши да я преиздаде и посвети 2-то издание на 150-ата годишнина на частния революционен комитет в Троян. Това беше осъществено с даренията на много хора: Мариян Данчев и Николай Тодоров, членове на комитета, Пламен Петров, художник от Калейца, Кирил Балджиев и на Община Троян, читалището в Калейца, Инициативен комитет и др. Художник на корицата е Иван Хаджийски.

Честването на важната дата за историята на Троян беше открито от Венелин Ангелов – председател на ОК "В. Левски" в Троян точно на 8.10.

Ламар, един от псевдонимите на Л. М. Пончев, беше представен от Ренета Варчева като възторжен творец, за когото е невъзможно кратко и логично представяне.

Артистът Венелин Йорданов рецитира откъса от книгата, в който се пресъздава основаването на Троянския революционен комитет от Васил Левски. Въздействащото изпълнение беше илюстрация на тезата,застъпена при представянето на книгата, че тя е с безспорни високохудожествени качества и би доставила удоволствие на всеки ценител на поезията.

Адвокатът Венелин Ангелов говори за връзката на Троянския революционен комитет с Калейца и производството на барут на Коман. Припомни имената на комитетските членове: Димитър Пенчев Попов - Папазов, Архимандрит Хаджи Макарий, Васил Спасов Вачов, Васил Бочев Попов, Пенчо Хаджи Василев, Иван Марков Марковски, Стефан Цвятков Златев (Цвятко Златев), Илия Поп Кирияков Белковски, Цочо Спасов Маринов – Шипковенски, Христо Якимов Иванов – Ковач, Васил хаджи Калчов Балевски, Минко Ненов Шипковенски, Иван Стойков Казанджиев, Ганко Маринов Вачов, Иван Колев Марковски, Марко Колев Марковски, Васил Димитров Попов, Стефан Ангелов Гайдарски, Димитър и Тодор Хасъмски, Калчо Ангелов Гайдарски, Васил Банчев Дренски, Спас Славчов, Ганко Маринов Лисичков, Драгню Якимов, Васил Тонков, Петър Табаков. Членът на комитета Ценка Дочева издаде картичка по картината на Пенчо Балкански "Троянският революционен комитет", която беше подарена заедно с книгата на Ламар на присъстващите, както и 5 книги за библиотеката в Калейца. Г-н Ангелов увери, че ще успеем да реализираме проекта за паметник на Апостола в Троян.

За отбелязване на паметното събитие беше изпратен поздравителен адрес от председателя на Ообщобългарския комитет "Васил Левски" Васил Василев, в който поздравява сегашния комитет за инициативата и му праща специални поздрави. Адресът бе прочетен от Николай Тодоров.

Лалю Пиронков разказа за познанството си с Ламар и изрази задоволството си, че поетът се е захванал да пише за един велик човек за разлика от своите съвременници. Повествованието в поемата на Ламар му се е сторило като Шекспиров стих или като строфи от "Евгений Онегин". Изрази надежда, че новата литературна мисъл ще преоткрие Ламар. Изказаха се и други присъстващи от Калейца за познанството си с Ламар.

Честването се проведе в тесен кръг от членове на действащия комитет в Троян и гостоприемните домакини от с. Калейца. Гост беше репортерът Руслана Попсавова.

Споделяне

Галерия със снимки