Ивайло Иванов – нова дума в българската поезия

Издателят Марин Георгиев представя книгата Издателят Марин Георгиев представя книгата

Книгата "Дихание за живот" – непубликувана поезия на Ивайло Иванов, беше представена на най-подходящата за случая дата – 11 май, деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Премиерата на стихосбирката е специално събитие за хората, които са познавали Ивайло, сподели водещата Мария Златева.

Мария Златева, библиотекар, открива поетичната вечер (аудио запис):

Откъси от книгата прочетоха предпочитаните от майката на поета, Мария Йонкова, артисти – Христина Петрова и Венелин Йорданов, които вадят душата на текста според издателя Марин Георгиев.

Редакторът на в. "Литературен форум" се запознава с Ив. Иванов, когато последният му прави представяне в читалището. Тогава открива и дарбата на нашите рецитатори.

Марин Георгиев започна анализа си с духа, гения на мястото – нашия край. Този дух на Балканта усеща най-напред чрез словото на Ламар. Той го олицетворява наред с Николай Марангозов, Христо Радевски, Иван Хаджийски, Марко Ганчев, Димитър Стефанов... Ивайло Иванов. Издателят сравни нашия поет с Николай Кънчев като единствени в България, отдали се изцяло на поезията. Прочете стихотворението на Н. Кънчев "Ван Гог" (виж по-долу), кoeто сякаш се отнася за Ивайло. Поезията му е интровертна – крие много автори, затова е за специални, ерудирани читатели. Има контексти на различни поети, библейски модели. Темата за продължението на рода е изведена чрез връщане към Априлското въстание и игра с името на Христо Иванов - Големия, чийто внук е Хр. Иванов – Малкия. Силен е мотивът за ревността, защото всеки мъж е разпънат между две жени – майката и жената, която ще му роди дете. Изразил е прекрасно преживяванията си. Докоснал се е до тема на световните поети, бръкнал е много дълбоко в темата за майката. Една от темите в поезията на Ив. Иванов е безпрекословната му вяра в по-добрия свят, която е показана в редица стихотворения. Всички големи поети са си прозрели края. Според М. Георгиев Ивайло има духовен сан, който не е обявен. Остава в историята на българската литература.

Издателят Марин Георгиев представя книгата (аудио запис):

I част

II част

Неиздадените творби на Ивайло са сред читателите благодарение съдействието на община Троян. Бяха подарени на присъстващите. Извадени са на флашка и всички текстове от компютъра на Ивайло. М. Георгиев я предаде като свещен великденски огън на Ивайловата майка Мария Йонкова. Остави два броя на в. "Литературен форум" и книги от издателство "Булгет" за читателите в Троян.


Стихотворението на Николай Кънчев

ВАН ГОГ

Небето има
повече слънца,
отколкото се вижда.

Човекът има
повече лица,
отколкото се вижда.

Земята има
повече глупци,
отколкото се вижда.

Оплетени сме
в повече конци,
отколкото се вижда.

Да слагаш с болка
страшните бои,
но никой да не вярва.

Умът ти даже
да се побои,
но никой да не вярва.

Да казваш с точност
всичко за света,
но никой да не вярва.

Да стигаш често
чак до лудостта,
но никой да не вярва...
Безкрайно е жестока участта
да имаш дарба!

 

Споделяне