Една награда със задна дата

Христо Костов и почетната значка „За заслуги към кооперативното движение“ Христо Костов и почетната значка „За заслуги към кооперативното движение“

Много пъти през живота си един активен деец и ръководител  получава признания и оценка за своята работа, но трогателно е, когато дори след смъртта му делата му не са забравени.

В тази кратка история искам да споделя за един такъв стопански ръководител, който и след неговата кончина не е забравен и делото му не остава неоценено. Това е дядо ми Христо Стоев Костов. Преди няколко дни случайно разбрах за нещо, свързано с него, което силно ме развълнува. Но преди да го разкажа, накратко ще представя житието му, за да може да се добие представа за живота и делото му. Роден е на 11.07.1937 г. в мах. Попешка, гр. Троян, в прогресивно семейство. Завършва Висшия финансов стопански институт „Д. А. Ценов“ – Свищов, през 1960 г. От същата година е назначен за инспектор в ГТП „Градска търговия“ – Троян. Избран от ГК на ДКМС – Троян, за секретар на ДК на ДКМС при „Градска търговия“. Член на БКП от 1964 г. Постъпва в ТПК „Стол“–Троян на длъжността завеждащ „Планиране“, от 1967 г. е началник отдел „Планов“, която длъжност изпълнява до 1971 г. За кратко през 1968 г. е зам.-директор по ИВ в завод „Хемус“. Издигнат е от Общото събрание на РТПК „Мебел“ за председател на Контролния съвет от 1968 до 1976 г. От месец декември 1971 г. е избран от Бюрото на ГК на БКП – Троян, за секретар на Заводския партиен комитет при кооперацията, след което от 1975 до 1984 г. е партиен секретар на Административния отдел. Избиран е за общински съветник в ГНС и за член на Пленума на ГК и ОбК на БКП в Троян. След това е началник по контрола на МТС и пласмент на кооперацията, по-късно е избран за началник по търговско-икономически въпроси с ранг на зам.-председател от 1990 до 1994 г. Избиран е за член на ЦС на ТПК. След политическите промени в страната работи много за търговското и икономическото запазване на кооперацията. Носител е на „Орден на труда“- златен, Значка „Отличник на ЦС на ТПК“, Значка от ЦК на ДКМС „За активна работа в ДКМС“ и др. Починал е на 18.10.1994 г. 

След краткото изложение за живота му сега искам да ви представя, уважаеми читателю, доказателството, че зад всички тези високи длъжности, които посочих, че е заемал дядо ми през живота си,  се крие неистов труд и амбиция за развитие на кооперативното движение в Троян. Прочетохте и какви високи отличия е получил за своята отдадена работа, но тук идва и най-интересното: най-високото признание, което получава, е Почетна значка на ЦС на ТПК – София „ЗА ЗАСЛУГИ В КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ“, която му е присъдена посмъртно през 1997 г. от председателя Стилиян Баласоколов по предложение на членовете на УС при ТПК „Мебел“ по повод 50-годишният юбилей от създаването на кооперацията.

Това е примерът как дори след свършването на земния път на даден човек той също може да получи едно изключително високо отличие и признание за всеотдайния си труд и усилия, както Христо Стоев Костов, който е полагал големи усилия с единствената цел за развитието на кооперацията, на която се е посветил. Дядо ми е оставил дълбока следа в историята на предприятието с направеното от него.

Христо Костов

---

www.HemusNews.com

Споделяне