Механото връчи диплома номер 7000

На тътржествен акт в Информационно-културния център в Троян бяха раздадени дипломите на 56-ия випуск, който Механото е изпратило с умения за успешна реализация в живота.

21 дипломи и 23 свидетелства за придобита трета професионално-квалификационна степен получиха зрелостниците. Сред тях и първите, които сложиха началото на дуалното обучение в Троян. „С тази нова форма на дуално обучение се дава възможността за усвояване на професионални умения чрез работа. Учениците получаваха заплащане спрямо минималната работна заплата, придобиха практически опит и професия, която им гарантира заетостта и реализацията на пазара на труда“, каза водещата Теодора Дудева, класен ръководител на 12 б.

В 12 а е отличникът Йордан Ментов, който получи своята диплома от зам.-кмета Русенова – диплома под номер 7000.

На тържеството бе подчертано, че от тази учебна година Професионалната гимназия по механоелектротехника е с името на големия световнопризнат учен, роден в Троян - акад. Ангел Балевски. Дипломите връчи директорът Радка Бончевска, която в словото си пожела успехи в живота на поредното ято, което поема своя самостоятелен път.

Споделяне

Галерия със снимки