Директори на училища и детски градини със солидни премии

18 272 лв. ще получи община Троян за допълнителни възнаграждения на директори в системата на образованието. Те са не само за шефове на училища, но и за детски градини и различни центрове в подкрепа на личностното развитие. Парите ще отидат там, където има постигнати резултати. За целта правителството е осигурило общо за страната над 3,8 млн.лв.

За цялата област Ловеч тези средства са близо 84 бона, като най-много – почти 23 000 лв., ще получи община Ловеч.
Такива стимули едва ли ще има за директори на училища и детски градини, които работят в много по-трудни условия от градските си колеги - по селата или пък с преобладаващо ученици от ромски произход.

Къде работата в образователната сфера е с по-силен възрожденски дух и доколко някои резултати граничат със съмнителното, тепърва обществото ще трябва да решава, ако има воля за това.

Споделяне