Събота, 10 Април 2021 07:01

Премахнаха 92 броя околоблокови постройки на ул. „Хан Аспарух“

Улица „Хан Аспарух“ Улица „Хан Аспарух“ Снимки: Община Троян

Във връзка с изпълнение на „Проект за реконструкция на ул. „Хан Аспарух“ от осова точка 120 до осова точка 158 - гр. Троян“ и прокарване на „Подземна съобщителна кабелна мрежа“ на същата улица бяха премахнати 92 броя постройки в околоблоковите пространства, улицата и тротоарната площ.

Поздравяваме живущите за тяхната инициативност!

На мястото на съборените постройки ще бъдат създадени зелени площи, детска площадка и кътове за отдих.

Пресинформация на Община Троян